Registracija za potrebe PDV-a kao uvjet za primjenu prijenosa porezne obveze ili prava na izbor oporezivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Registracija za potrebe PDV-a kao uvjet za primjenu prijenosa porezne obveze ili prava na izbor oporezivanja
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Tanja RAŠIĆ KRAJNOVIĆ
Sažetak:

Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s uvjetom prema kojemu porezni obveznik u skladu s nacionalnim propisima mora biti registriran za potrebe PDV-a kako bi se primijenili različiti mehanizmi oporezivanja PDV-om. Riječ je o različitim slučajevima u kojima se preispituje značenje poreznog statusa isporučitelja ili kupca u smislu registracije za potrebe PDV-a. U prvom slučaju analizira se značenje okolnosti da je isporučitelj upisan u registar obveznika PDV-a kako bi primijenio tuzemni prijenos porezne obveze, a u drugom da je kupac u registru obveznika PDV-a kako bi bilo moguće izabrati oporezivanje isporuke nekretnine koja je oslobođena od plaćanja PDV-a.

  1. Uvod
  2. Presuda u predmetu C-146/21 VB
  3. Presuda u predmetu C‑56/21 UAB „ARVI” ir ko
Hashtags:
#PresudeSudaEU, #RegistracijaZaPotrebePDV, #SudskaPraksa