Prijevoz radnika na posao i natrag vozilom poduzeća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Prijevoz radnika na posao i natrag vozilom poduzeća
Stranica:
119.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Prenosi se njemačka porezna praksa radi uvida kako je uređeno pitanje prijevoza radnika na posao i s posla vlastitim prijevoznim sredstvom, a kako to pitanje rješavaju naše porezne vlasti. Naime, naša Porezna uprava – Središnji ured izdao je nekoliko stajališta u kojima objašnjava pravo radnika na nadoknadu troškova prijevoza prema tarifi javnog prijevoznika, ali ne i kad poslodavac organizira i snosi sam te troškove. Međutim, dohodno rješenje o svoti troška koji se može nadoknaditi radniku preslikava se na visinu tog troška koji može platiti poslodavac koji organizira prijevoz vlastitim prijevoznim sredstvom ili pak to plaća uslužnom prijevozniku, a to postaje predmet prijepora.

  1. Uvod u naš problem
  2. Prikaz njemačke porezne prakse glede prijevoza radnika na posao i s posla
  3. Zaključak
Hashtags:
#PrijevozNaPosaoISPosla