Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka obrtnika u sustavu PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Evidentiranje poslovnih primitaka i izdataka obrtnika u sustavu PDV-a
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: