Likvidacija obrtnika „dohodaša“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Likvidacija obrtnika „dohodaša“
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Likvidacija obrta „dohodaša“ jedan je od najčešćih načina prestanka poslovanja samostalne obrtničke djelatnosti. Obrt može prestati poslovati prema slobodnoj odluci obrtnika ili „po sili zakona” ako nisu zadovoljeni određeni uvjeti u poslovanju. Nakon likvidacije obveznik treba voditi računa o obvezama koje proizlaze iz propisa o PDV-u te poreza na dohodak. Obveznici PDV-a trebaju predati Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja u kojemu je obrtnik poslovao, a prijavu dohotka na Obrascu DOH treba predati najkasnije do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je likvidirana samostalna djelatnost.

U ovom se članku daju primjeri evidentiranja poslovnih događaja u poreznim knjigama i evidencijama obrta dohodaša kada obrt – samostalna djelatnost trajno prestaje poslovati.

  1. Uvod
  2. razlozi likvidacije obrta
  3. Porezne obveze pri likvidaciji „dohodaša“
  4. primjer utvrđivanja dohotka kod likvidacije obrtničke djelatnosti
Hashtags:
#Likvidacija, #ObrazacDOH, #PDV, #PrestanakObrta