Rodiljni, roditeljski i očinski dopust samozaposlenih roditelja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Rodiljni, roditeljski i očinski dopust samozaposlenih roditelja
Stranica:
137.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Objavljen je u Nar. nov., br. 85/22. i primjenjuje se od 1. kolovoza 2022. godine. Bitne novosti u odredbama toga Zakona su pravo očeva na očinski dopust do navršenih 6 mjeseci života djeteta te povećanje naknade za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta. Te se odredbe primjenjuju za zaposlene i samozaposlene roditelje, ali ipak postoje neke specifičnosti za samozaposlene roditelje vezane za njihov radnopravni status. Više o tome pročitajte u članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Utvrđivanje naknade za vrijeme korištenja prava na dopust vezan za roditeljstvo samostalnih osiguranika
  3. Prava na dopust i naknade samozaposlenih roditelja
  4. Pravo samozaposlenog roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju
Hashtags:
#OčinskiDopust, #RodiljneIRoditeljskePotpore, #RodiljniDopust, #RoditeljskiDopust