Novosti koje donosi Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Novosti koje donosi Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija u RH
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Sažetak:

U članku se obrađuju promjene koje donosi novi Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, koji je u primjeni od 26. lipnja 2022. godine. Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija uređeni su način i postupci vrednovanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada u profesijama koje nisu uključene u Popis reguliranih profesija u RH, s time da pravo na vrednovanje i priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije imaju hrvatski državljani, strani državljani, osobe bez državljanstva, azilanti te stranci pod supsidijarnom zaštitom. Zakonom se uređuju i način i postupci priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija i razdoblja obrazovanja sa svrhom nastavka obrazovanja te se utvrđuju nadležna tijela koja provode postupke vrednovanja i priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija.

  1. Uvod
  2. Zakonodavni okvir
  3. Temeljna pitanja koja su uređena novim Zakonom o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
  4. Primjena Zakona o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
  5. Vrednovanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu pristupa tržištu rada
  6. Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja
Hashtags:
#InozemneStručneKvalifikacije, #ReguliraneProfesije, #StraniDržavljani