Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2023. – 2025. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2022
Članak:
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2023. – 2025. godine
Stranica:
165.
Autor/i:
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Novo proračunsko razdoblje 2023. – 2025. godine je neposredno pred onima koji se nalaze u proračunskom sustavu. Objavljena je odgovarajuća Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojom se daju smjernice kako se financijski planovi odnosno proračuni moraju donijeti. U članku se uz naglaske na uobičajena, a u praksi ponekad pogrešno primjenjivana postupanja i pri dosadašnjim planiranjima, posebno navode i naglašavaju promjene u odnosu ne ono što se primjenjivalo u prethodnim razdobljima planiranja.

 1. Uvod
 2. Sadržaj Uputa za izradu proračuna JLP(R)S-ova za razdoblje 2023. – 2025. godine
 3. Obveza izrade proračuna i financijskih planova za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu u eurima
 4. Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika JLP(R)S-a
 5. Izmjene i dopune financijskog plana proračunskih korisnika
 6. Transparentnost proračuna
 7. Metodologija izrade proračuna JLP(R)S-ova
 8. Izmjene i dopune proračuna i nemogućnost izmjena i dopuna projekcija
 9. Planiranje i evidentiranje prihoda od poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak
 10. Planiranje i evidentiranje duga s osnove beskamatnog zajma
 11. Planiranje i evidentiranje sredstava namirenja korištenih za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjem obračunu za 2021. godinu
 12. Višegodišnji plan uravnotežena i mogućnost sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz prethodne(ih) godine
 13. Financiranje rashoda proračunskih korisnika i postupanje s viškovima, u sklopu decentraliziranih funkcija
 14. Ostale novosti koje utječu na proračun i financijske planove, a nisu do sada spomenute u ovom članku
Hashtags:
#ProračunskiSustav, #ProračunskoPlaniranje, #SredstvaIzravnanja, #Zajmovi