Godišnji statistički izvještaj neprofitnih organizacija, proračuna i proračunskih korisnika za 2001.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Godišnji statistički izvještaj neprofitnih organizacija, proračuna i proračunskih korisnika za 2001.
Stranica:
153.
Autor/i:
Autor: Ivan ČONKAŠ, dipl. oec.
Sažetak:
Srednjoročnim Programom statističkih istraživanja Republike Hrvatske za razdoblje 2000. do 2002. (Nar. nov., br. 66/00.), između ostalih, predviđeno je i statističko istraživanje:
    o poslovanju neprofitnih organizacija u razdoblju siječanj - prosinac 2001. godine, i
  • o stanju imovine, obveza i izvora vlasništva u 2001. te o primitcima i izdatcima organizacija koje svoje knjigovodstvo vode prema računskom planu proračuna.
Rok za predočenje godišnjih statističkih izvještaja najkasnije je do 28. veljače 2002. godine.

Statističke izvještaje će neprofitne organizacije i proračunski korisnici predati FINANCIJSKOJ AGENCIJI, koja je prema Zakonu o financijskoj agenciji (Nar. nov., br. 117/01. od 24 prosinca 2001.) univerzalni pravni sljednik ZAVODA ZA PLATNI PROMET (ZAP-a). Naime, od 1. siječnja 2002. Zavod za platni promet (ZAP) prestao je postojati a određene poslove i zaposlenike ZAPa prema Zakonu o financijskoj agenciji preuzima Financijska agencija.

Hashtags: