Odgovornost za prijevare i pogreške u financijskim izvješćima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Odgovornost za prijevare i pogreške u financijskim izvješćima
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Đuro KOLONIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Sažetak:
U ovom članku predočeni su važniji zahtjevi novog Međunarodnog revizijskog standarda 240 - Odgovornost revizora pri otkrivanju prijave i pogreške u reviziji financijskih izvješća. Pobliže je obrađena odgovornost menadžmenta i nadzornog odbora za pogreške i prijevare, a potom odgovornost revizora. Zatim je podrobno izložen prikaz postupaka revizora u slučajevima pogrešaka i prijevara u financijskim izvješćima.
Hashtags: