Novi načini izvršenja plaćanja s računa dužnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Novi načini izvršenja plaćanja s računa dužnika
Stranica:
172.
Autor/i:
Autor: Marija LULIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
S promjenom subjekata vršitelja platnog prometa nastat će golemi problemi određivanja računa s kojeg će se obavljati prisilna naplata tražbina. I ne samo to, naplata mjenice, čeka, zadužnice izaziva potrebu definiranja računa s kojeg, ili kojih, će se provesti naplata. Ovršna i druga sudska rješenja mogu biti zaseban problem. Kako će se pak banke naplatiti za usluge i postupke koje moraju obaviti a na računima za redovno poslovanje više neće biti sredstava, itd. To su tek neki početni problemi koji se u ovoj fazi reforme platnog prometa mogu naslutiti. Autorica pokušava dati odgovore na neka zamršena pitanja prioriteta u plaćanjima u kontekstu prijelaza platnog prometa u banke.
Hashtags: