Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti „dohodaša“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Otuđenje samostalne obrtničke djelatnosti „dohodaša“
Stranica:
148.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U praksi su najčešći slučajevi likvidacije obrta, odnosno trajnog prestanak obavljanja samostalne obrtničke djelatnosti, o čemu smo opširno pisali u časopisu RRiF, br. 10/22., str. 128. U ovom se članku daje cjeloviti pregled poslovnih događaja, s poreznog i knjigovodstvenog motrišta, u slučaju otuđenja samostalne obrtničke djelatnosti. Riječ je o predaji ili prodaji cijele gospodarske djelatnosti koja se može nastaviti obavljati kod drugoga poreznog obveznika, a ako nisu zadovoljeni propisani uvjeti, djelatnost se ne nastavlja. To znači da treba razlikovati otuđenje s nastavkom poslovanja samostalne djelatnosti od otuđenja bez nastavka poslovanja.

  1. Uvod
  2. Obveze koje proizlaze iz propisa o PDV-u kod otuđenja samostalne obrtničke djelatnosti
  3. Kako porez na dohodak određuje otuđenje samostalne djelatnosti
  4. Zaključak
Hashtags:
#OtuđenjeObrta, #PredajaObrta, #PrijenosObrta, #ProdajaObrta