Prijava poreza na dohodak građana za 2001. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Prijava poreza na dohodak građana za 2001. godinu
Stranica:
184.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hrvatski građani - fizičke osobe koje su tijekom 2001. ostvarile dohotke u tuzemstvu ili inozemstvu, u stanovitim slučajevima obveznici su podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak - obrazac DOH - iako nisu obvezni - do 28. II. 2002. Drugima će pak biti u interesu, zbog mogućih prava na povrat više plaćenog poreza na dohodak tijekom 2001. da to svoje pravo ostvare podnošenjem prijava (npr. zbog mogućih dokaza o troškovima, neiskorištenim odbitcima i dr.). U ovom slučaju pišemo o razlozima koji opravdavaju ovaj postupak, odnosno kad se pak ne mora podnositi prijava poreza na dohodak.
Hashtags: