Knjiženje popisnih (inventurnih) razlika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Knjiženje popisnih (inventurnih) razlika
Stranica:
65.
Autor/i:
Autori: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: