Prikaz ugovora o slobodnoj trgovini koji se u Hrvatskoj primjenjuju u 2002. (Liberalizacija vanjske trgovine Hrvatske)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Prikaz ugovora o slobodnoj trgovini koji se u Hrvatskoj primjenjuju u 2002. (Liberalizacija vanjske trgovine Hrvatske)
Stranica:
219.
Autor/i:
Autor: Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hrvatska je nakon osamostaljenja, poput ostalih zemalja u tranziciji, započela liberalizaciju svoje vanjske trgovine i odnosa s inozemstvom u najširem smislu. S obzirom na malo unutarnje tržište i gubitak tradicionalnih tržišta, Hrvatska je odlučila svoj razvoj čvrsto vezati uz izvozno usmjerenje. Međutim, za razliku od ostalih tranzicijskih zemalja, u Hrvatskoj je proces liberalizacije bio odgo đen nekoliko ključnih godina, da bi se unazad godinu dana maksimalno ubrzao. K tome, proces liberalizacije u Hrvatskoj tekao je usporedno na globalnom planu - pristupanjem u WTO i na regionalnom planu - sklapanjem ugovora o slobodnoj trgovini s nizom zemalja i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom.
Hashtags: