Iskazivanje podataka na Obrascu RS

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2002
Članak:
Iskazivanje podataka na Obrascu RS
Stranica:
226.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Sažetak:
O iskazivanju podataka na Obrascu RS pisali smo u časopisu RRiF br. 12/01. i br. 1/02. primjenjujući pritom odredbe Pravilnika o Obrascu R-S (Nar. nov., br. 92/01.). Nakon zaključenja časopisa RRiF br. 1/02. donesen je Pravilnik o sadržaju Obrasca R-S (Nar. nov., br. 118/01.) a zatim i Ispravak Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S (Nar. nov., br. 2/02.) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju Obrasca R-S (Nar. nov., br. 7/02.). U Pravilniku o sadržaju Obrasca R-S te njegovim izmjenama i dopunama izmijenjene su neke šifre. Zato se neke šifre u primjerima iskazivanja podataka u Obrascu R-S u spomenutim brojevima RRiF-a razlikuju u odnosu na one koje su sada važeće sukladno novodonesenim propisima.

U ovom članku dajemo nekoliko primjera iskazivanja podataka na Obrascu R-S koji sadrži podatke o obračunanim i uplaćenim doprinosima poreza i prireza te neto isplatama za sve radnike bez obzira na to jesu li osiguranici samo I. stupa ili I. i II. stupa. Predaje se na šalteru REGOS-a.

Napominjemo, s obzirom na stalne promjene u pojašnjavanju načina popunjavanja obrasca R-S koje još nisu uključene u do sada objavljene izmjene i dopune navedenoga pravilnika, da su obrasci koji su sastavni dio ovog članka popunjeni prema važećim propisima na dan pisanja članka i prema raspoloživim usmenim informacijama.

Hashtags: