Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2022. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Izrada godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2022. godinu
Stranica:
3.
Autor/i:
Sažetak:

Na datum bilance (31. XII., osim za one kojima je poslovna godina drukčije određena), odnosno s tim datumom završava poslovna godina za koju treba sastaviti financijska i porezna izvješća. Prvi rok koji su propisi dali za sastavljanje i dostavu tih izvješća je do 30. travnja 2023. godine. To razdoblje je najnapornije za računovođe jer se uz tekuće poslove te otvaranje poslovnih knjiga i poreznih evidencija, knjiženja poslovnih događaja, obračuna PDV-a i plaća i dr., treba odvojiti vrijeme i za izradu završnih obračuna kako bi se moglo pristupiti sastavljanju temeljnih financijskih izvještaja i porezne prijave (Obrazac PD).

Detaljnije o tome pišemo u ovom Prilogu.

Hashtags:
#GFI, #GodišnjeIzvješće, #GodišnjiObračun2022, #PoreznaIzvješća