Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2022. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Sastavljanje Računa dobitka i gubitka za 2022. godinu
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna
  3. Zaključna knjiženja u vezi s rashodima koja prethode sastavljanju Računa dobitka i gubitka za 2022. godinu
  4. Zaključna knjiženja u vezi s prihodima
  5. Razlika prihoda i rashoda te utvrđivanje računovodstvenog dobitka (gubitka)
  6. Primjer sastavljanja računa dobitka i gubitka za 2022. godinu
Hashtags:
#GodišnjiObračun2022, #Prihodi, #Rashodi, #RDG