Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2022. godine

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Sastavljanje Bilance na dan 31. prosinca 2022. godine
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2022. godine
Hashtags:
#Bilanca, #GodišnjiObračun2022