Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike prema HSFI-ju

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Bilješke uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike prema HSFI-ju
Stranica:
166.
Autor/i:
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.
Sažetak:
  1. Uvodne napomene
  2. Minimalni sadržaj bilježaka uz financijske izvještaje za mikro i male poduzetnike
  3. Bilješke uz financijske izvještaje
  4. usvajanje računovodstvenih politika
Hashtags:
#Bilješke, #BilješkeZaMikroIMale, #GodišnjiObračun2022