Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Zakon o suzbijanju neprijavljenog rada
Stranica:
7.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

S obzirom na negativne posljedice neprijavljenog rada i njegovu raširenost u praksi, odlučeno je da se navedena materija uredi posebnim propisom, Zakonom o suzbijanju neprijavljenoga rada, kojim se propisuje što se smatra neprijavljenim radom, uređuju mjere za suzbijanje neprijavljenoga rada, aktivnosti radi poticanja prijavljivanja rada, vođenje evidencije neaktivnih osoba te odgovornost za povrede odredaba Zakona. Zakonom se zabranjuje neprijavljeni rad, s time da se neprijavljeni rad definira u užem i širem smislu te se nastoji potaknuti zakoniti prijelaz iz neprijavljenih oblika rada u formalne i zakonite oblike, uz obvezu poslodavca da podmiri sve obveze koje bi imao da je bila riječ o zakonitom zapošljavanju.

  1. Uvod
  2. Oblici neprijavljenog rada
  3. Nadzor nad primjenom ZSNP-a te postupanje inspekcije i nadležnih tijela
  4. Objava prekršitelja
  5. Praćenje i evidencije
Hashtags:
#NeprijavljeniRad, #ZakonOSuzbijanjuNeprijavljenogRada