Što donosi novela Zakona o zemljišnim knjigama

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Što donosi novela Zakona o zemljišnim knjigama
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Zinka BULKA, dipl. iur.
Sažetak:

Tri godine nakon donošenja novog zakona o zemljišnim knjigama, Vlada RH predložila je Hrvatskom Saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama. Navedena novela uvodi važnu promjenu vezanu uz pojedine vrste posebnih zemljišnoknjižnih postupaka tako da je određene poslove u postupcima obnove i osnivanja zemljišnih knjiga povjerila javnim bilježnicima kao povjerenicima sudova. Navedene promjene nisu dočekane kao dobro rješenje kod većine sudova, i to ne zbog toga što se sumnja u stručnost javnih bilježnika, nego zbog toga što su smatrane nekom vrstom „eksperimenta“ koji neće pridonijeti ubrzanju navedenih postupaka. U ovom se članku prikazuju novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, skreće se pozornost na poboljšanja koje donosi zakon, ali su izražene i sumnje vezane uz određene odredbe te propuštene prilike da se isprave nelogičnosti i nedostatci u Zakonu o zemljišnim knjigama.

  1. Uvod
  2. Razlozi donošenja ZID Zakona o zemljišnim knjigama
  3. Sadržaj Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama
  4. Novosti u redovitim zemljišnoknjižnim postupcima
  5. Izmjene i dopune vezane uz način podnošenja prijedloga za upis te one koje se odnose na elektroničku komunikaciju i novo elektroničko poslovanje u zemljišnoknjižnom postupku
  6. Novosti koje donosi ZIDZZK u odnosu na posebne zemljišnoknjižne postupke
  7. Uvođenje javnih bilježnika kao povjerenika sudova u provedbi postupka osnivanja i obnove zemljišne knjige
  8. Prijelazne i završne odredbe ZIDZZK-a
  9. Zaključak
Hashtags:
#ZakonOZemljišnimKnjigama, #ZemljišneKnjige