Poslovodstvo bez naloga

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Poslovodstvo bez naloga
Stranica:
55.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Poslovodstvo bez naloga je institut izrijekom uređen u čl. 1121. – 1129. ZOO-a. Riječ je o izvanugovornom obveznom odnosu, ali takvome koji je pravnim učincima koji iz njega proizlaze – obvezama poslovođe bez naloga, njegovom dužnom pažnjom, odgovornošću i pravima – sličan ugovornom odnosu (ugovoru o nalogu). Povijesno gledajući, spadao je u skupinu kvazikontrakata – zajedno sa stjecanjem bez osnove, tj. takvim situacijama koje nisu ugovori po nastanku, ali po učinku su jednaki ili analogni ugovorima. U čl. 20. ZOO-a poslovodstvo bez naloga izrijekom se spominje među obveznim situacijama koje rezultiraju nastankom obveze. U ovome članku cjelovito se, s osvrtom na relevantna shvaćanja iz sudske prakse, analizira uređenje poslovodstva bez naloga u ZOO-u, s time da se pruža osvrt i na određene institute koji su, doduše, uređeni u odjeljku o poslovodstvu bez naloga, ali s njime nemaju institucijske ili ikakvu drugu pravnu poveznicu.

  1. Uvod
  2. Pojam poslovodstva bez naloga
  3. Vrste poslovodstva bez naloga
  4. Nepravo poslovodstvo
  5. Obavljanje tuđih poslova radi pomoći drugome
  6. Obveze, dužna pažnja i prava poslovođe bez naloga
  7. Odnošenje dodataka
  8. Odobrenje posla od gospodara posla
  9. Zaključak

Hashtags:
#PoslovodstvoBezNaloga, #ZOO