O pristupu informacijama

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
O pristupu informacijama
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u članku ukratko razmatra pravno uređenje povezano s pristupom informacijama, s obzirom na to da da svatko ima pravo na informacije koje su javnog karaktera i u posjedu su tijela javne vlasti. Obveznici pružanja informacija su tijela javne vlasti. Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama je besplatno, a tijelo javne vlasti je obvezno riješiti zahtjev u zakonskom roku. Za zaštitu prava na pristup informacijama u nas zadužen je Povjerenik za informiranje.

  1. Uvod
  2. Načini za ostvarivanje prava na pristup informacijama
  3. Okvir prava na pristup informacijama – općenito
  4. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Informacije, #PravoNaPristupInformacijama