Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 1.2023
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • Umanjenje porezne osnovice pri obračunu PDV-a
  • Pravo na odbitak pretporeza

Doprinosi za obvezna osiguranja

  • Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa nakon 1. siječnja 2023. za prethodne godine

Hashtags: