Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Novosti u oporezivanju primitaka porezom na dohodak od 2023. godine
Stranica:
14.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Od kraja 2022. godine do danas odredbe dohodovnih propisa promijenile su se već nekoliko puta. Neke su se promjene odnosile već i na 2022. godinu, no dio promjena primjenjuje se od 2023. godine. Najveći dio izmjena odnosi se na preračun svota iz kuna u euro, ali donesene su i neke novosti. Promjene koje su donesene odnose se na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 151/22.). Jednako tako, u Nar. nov., br. 156/22. objavljeni su sljedeći propisi koji su stupili na snagu 1. siječnja 2023. godine: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak, Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. U Nar. nov., br. 1/23. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 3. siječnja 2023. godine. O tome pišemo u ovom članku.

  1. Prilagodba zakonodavstva na uvođenje eura
  2. Povećanje cenzusa ostvarenih primitaka za djecu i uzdržavane članove
  3. Paušalna naknada za rad od kuće
  4. Naknada troškova prijevoza na posao
  5. Primitci koji se mogu isplatiti na tekući i na žiroračun ili u gotovini
  6. Priznavanje izdataka kod vozila kod samostalnih djelatnosti
  7. Proizvodnja električne energije
  8. Predaja potvrde o visini pojedinačnih i ukupnih godišnjih primitaka
  9. Prelazak s paušalnog oporezivanja na oporezivanje putem poslovnih knjiga
Hashtags:
#IzdvojenoRadnoMjesto, #OsobniOdbitak, #Paušalci, #ProizvodnjaElektričneEnergije, #PromjenaNačinaOporezivanja, #RadOdKuće, #UzdržavaniČlan