Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u graditeljskoj djelatnosti za 2022. godinu
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Pri sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja u graditeljskoj djelatnosti, s računovodstvenog motrišta kod uslužnih graditelja najveću pozornost treba posvetiti priznavanju prihoda odnosno utvrđivanju stupnja dovršenosti izvedenih radova. Kod investitora treba pozornost posvetiti priznavanju vrijednosti troškova i provjeriti jesu li u vrijednost zemljišta i građevine uključeni svi troškovi koji se mogu izravno pripisati tim imovinskim oblicima. Na datum bilance treba utvrditi i jesu li za primljene predujmove izdani računi za predujam, također uz prijenos porezne obveze, pod uvjetom da je riječ o ugovorima između poreznih obveznika. U ovom članku definirane su sve navedene posebnosti na koje treba obratiti pozornost pri utvrđivanju rezultata poslovanja u toj djelatnosti.

  1. Uvod
  2. Računovodstvena određenja za uslužne graditelje
  3. Računovodstvena određenja za investitore
Hashtags:
#Graditeljstvo, #GrađevinskeUsluge, #Nekretnine, #RačunovodstvoGraditeljstva, #TroškoviGradnje