Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Posebnosti u poslovanju i godišnjem obračunu ugostitelja i hotelijera za 2022. godinu
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Zakon o ugostiteljstvu propisuje način i uvjete obavljanja djelatnosti ugostiteljstva i pružanja usluga smještaja. S poreznog motrišta, u razdoblju 2022. godine, za pružene usluge smještaja u svim tipovima ugostiteljskih objekata primjenjivala se snižena stopu PDV-a od 13 %. Ugostiteljska usluga, ali samo za jela i slastice, također je bila oporeziva stopom PDV-a od 13 %, ali pića, hladni i topli napitci oporeziva su stopom PDV-a od 25 %. Računovodstveno, ugostiteljsku djelatnost treba evidentirati kao uslužnu djelatnost u kojoj se isprepliću elementi proizvodnje s uslužnom djelatnosti, a ne kao trgovinu.

U nastavku se daju najznačajnije napomene u vezi s kontrolom, pripremom i izradom godišnjeg obračuna za ovu djelatnost za 2022. godinu.

  1. Uvod – zakonski okvir za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva
  2. Priprema za godišnji obračun kod ugostitelja
  3. Kontrola nabave dugotrajne imovine, sirovina i materijala i utroška
  4. Kontrola poreznih obveza i iskazanih prihoda od pružene usluge smještaja te usluge pripreme i usluživanja hrane
  5. Računovodstvene radnje u ugostiteljstvu na kraju godine
  6. Zaključak
Hashtags:
#Hotelijeri, #PDV, #RačunovodstvoUgostitelja, #Ugostiteljstvo, #UslugeSmještaja