Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Posebnosti godišnjih financijskih izvještaja u proizvodnoj djelatnosti za 2022. godinu
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Računovodstvo proizvodnih trgovačkih društava najveću pozornost posvećuje troškovima i njihovom praćenju, a sve u cilju što preciznijeg iskazivanja cijene proizvodnje. Promjenu vrijednosti zaliha u računu dobitka i gubitka prikazuju isključivo proizvodna trgovačka društva te društva pružatelji usluga (npr. uslužni graditelji). Koje su sve posebnosti računovodstva proizvodnih trgovačkih društava i sastavljanja njihovih financijskih izvještaja, pročitajte u nastavku članka.

  1. Posebnosti ustroja računovodstva proizvodnog društva
  2. Računovodstvene metode vrednovanja zaliha
  3. Računovodstvene metode obračuna utroška zaliha sirovina i materijala
  4. Metode raspoređivanja općih troškova proizvodnje s glavnih mjesta troškova na nositelje troškova
  5. Raspored troškova i obračun proizvodnje
  6. Sastavljanje računa dobitka i gubitka i izvještaja o financijskom položaju (bilanca)
  7. Zaključak
Hashtags:
#GodišnjiObračun, #Proizvodnja, #PromjenaVrijednostiZaliha, #RačunovodstvoProizvodnje