Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti za 2022. godinu
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Priprema i provedba godišnjeg obračuna u poljoprivrednoj djelatnosti zahtijeva obavljanje uobičajenih radnji koje se krajem godine obavljaju i u drugim djelatnostima kao što su popis imovine, obračun amortizacije i sl. Ipak, ova djelatnost ima određene posebnosti, a one se najviše očituju kroz utvrđivanje prirasta kao rezultata bioloških transformacija, a koji se obvezno utvrđuje na datum bilance kako bi se definirala fer vrijednost biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda. U ovom članku autorica objašnjava općenita postupanja pri utvrđivanju vrijednosti biološke imovine i poljoprivrednih proizvoda na datum bilance i definira troškove koji se trebaju uključiti u njihovu vrijednost.

  1. Uvod
  2. Priznavanje i utvrđivanje vrijednosti biološke imovine
  3. Priznavanje i utvrđivanje vrijednosti poljoprivrednih proizvoda
  4. Utvrđivanje vrijednosti višegodišnjih nasada na datum bilance
  5. Utvrđivanje vrijednosti jednogodišnjih nasada na datum bilance
  6. Utvrđivanje vrijednosti osnovnog stada na datum bilance
  7. Utvrđivanje vrijednosti jednogodišnje stočarske proizvodnje na datum bilance
  8. Zaključak
Hashtags:
#FerVrijednost, #HSFI17, #MRS41, #OsnovnoStado, #Poljoprivreda, #PoljoprivredniProizvodi, #VišegodišnjiNasadi