Posebnosti godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u komunalnim društvima za 2022. godinu
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Trgovačka društva koja se bave pružanjem komunalnih usluga ili su javni isporučitelji vodnih usluga, razlikuju se u odnosu na poslovanje drugih trgovačkih društva, što utječe i na sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja. Naime, društva koja su obveznici primjene Zakona o komunalnom gospodarstvu, a uz komunalne djelatnosti obavljaju i druge djelatnosti od općeg interesa i/ili tržišnu gospodarsku djelatnost, u obavljanju komunalne djelatnosti primjenjuju načelo neprofitnosti.

  1. Posebnosti poslovanja komunalnih društava
  2. Utvrđivanje financijskog rezultata kod komunalnih društava
  3. Zaključak
Hashtags:
#DržavnePotpore, #GodišnjiObračun, #KomunalnaDruštva