Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Plaćanje naknade u slučaju nezapošljavanja osoba s invaliditetom u 2023. godini
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Sažetak:

Ako obveznik zapošljavanja ili zamjenskog zapošljavanja ne zaposli dovoljan broj osoba s invaliditetom, obvezan je plaćati novčanu naknadu. Za jedno kvotno nezapošljavanje u 2023. godini novčana naknada je 140 eura mjesečno. Nova svota uplaćuje se za obvezu kvotnog zapošljavanja za siječanj, odnosno do kraja veljače.

  1. Uvodno
  2. Tko se smatra osobom s invaliditetom
  3. Tko je obvezan zaposliti osobe s invaliditetom
  4. Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom
Hashtags:
#OSI, #OsobeSInvaliditetom, #ZapošljavanjeOsobaSInvaliditetom, #ZOSI