Utvrđivanje obveze PDV-a prema izdanim računima kod „dobitaša“ – praktičan primjer

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Utvrđivanje obveze PDV-a prema izdanim računima kod „dobitaša“ – praktičan primjer
Stranica:
88.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

U članku se, na novim obrascima i evidencijama koji se primjenjuju od 1. siječnja 2023. godine, daju objašnjenja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga te se daje praktičan primjer evidentiranja i utvrđivanja obveze PDV-a za „dobitaše“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima. U primjeru su uključeni poslovni događaji koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi (isporuke dobara i usluga u tuzemstvu, u EU-u, izvoz dobara u treće zemlje, stjecanje dobara i usluga iz EU-a, uvoz dobara i dr.), daje se pregled poslovnih događaja u svim poreznim evidencijama i knjigovodstveno evidentiranje ulaznih i izlaznih računa te utvrđivanje obveze za razdoblje oporezivanja 1. mjeseca 2023. godine za porezne obveznike koji utvrđuju obvezu PDV-a prema izdanim računima.

  1. Uvod
  2. Napomene oko prelaska na euro
  3. Posebnosti u vezi s evidentiranjem isporuka i stjecanja dobara i usluga u tuzemstvu, unutar EU-a te trećih zemalja
  4. Računovodstveno i porezno evidentiranje obveze i pretporeza
  5. Prijave PDV-a za razdoblja oporezivanja, rokovi predaje i plaćanje PDV-a
  6. Primjer utvrđivanja obveze PDV-a za razdoblje oporezivanja
Hashtags:
#KnjigaIzlaznihRačuna, #KnjigaUlaznihRačuna, #ObrazacPDV, #PDV, #PDVknjige, #Pretporez