Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Sastavljanje i predaja Obrasca OPZ-STAT-1 za 2022. godinu
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Sažetak:

Statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim računima sastavljaju i predaju porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan 31. prosinca 2022. godine imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja za isporuke dobara i usluga.

Navedeno se izvješće dostavlja Poreznoj upravi elektroničkim putem na Obrascu OPZ-STAT-1 u rokovima podnošenja prijave poreza na dohodak ili poreza na dobitak, i to za 2022. godinu zadnji put u kunama.

Autor u članku piše o obveznicima dostave izvješća, obrazlaže način i daje primjer popunjavanja Obrasca OPZ-STAT-1.

  1. Obveznici sastavljanja i rokovi predaje izvješća
  2. Rokovi ispunjenja novčanih obveza
  3. Definicija dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja
  4. Potraživanja koja su predmet izvješćivanja
  5. Sadržaj Obrasca OPZ-STAT-1
  6. Primjer ispunjavanja obrasca OPZ-STAT-1
Hashtags:
#NenaplaćenaPotraživanja, #ObrazacOPZ-STAT-1, #PDV, #StatističkiIzvještaji