Pomorci – godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Pomorci – godišnja prijava poreza na dohodak za 2022. godinu
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Svi pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu tijekom 2022. godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, dok ovisno o broju dana koji su proveli u međunarodnoj plovidbi, obvezni su ili nisu podmiriti i obveze po osnovi poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Obrazac DOH za 2022. godinu podnosi se u kunama te obračun poreza na dohodak treba utvrditi u kunama. Možebitnu obvezu treba podmiriti u eurima. O tome pišemo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Koji pomorci trebaju podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak
  3. Obvezno osiguranje i izdatci za doprinose
  4. Obračun pomorskog dodatka – izdatak
  5. Prijava poreza na dohodak – Obrazac DOH
  6. Godišnja obveza poreza na dohodak člana posade broda
Hashtags:
#GodišnjaPrijavaPorezaNaDohodak, #ObrazacDOH, #Pomorci, #Pomorci, #PomorskiDodatak