Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Promjene u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Stranica:
168.
Autor/i:
Autor: Nina MILIŠA-LEŽAJA , dipl. oec.
Sažetak:

Promijenjen je zakonski okvir kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koji se primjenjivao od početka 2018. godine. Promjene su se počele primjenjivati od 1. siječnja 2023. godine. Od tih se promjena u članku, uz one koje su povezane s usklađenjem zbog uvođenja eura kao nacionalne valute, navode poglavito one koje su bitne. Ujedno se upućuje i na to da su neke od promjena, u biti, usklađenje s već postojećim postupanjima u praksi.

 1. Uvod
 2. Izmjene i dopune temeljnih pojmova i definicija
 3. Obveznici provedbe mjera SPNFT
 4. Obveza registracije i sprječavanja kriminalaca i njihovih suradnika od ulaska na tržište
 5. Procjena rizika PN/F
 6. Dubinska analiza stranke
 7. Opseg podataka koje su obveznici obvezni prikupiti prilikom provedbe mjera dubinske analize
 8. Način provedbe mjere utvrđivanja i provjere identiteta stranke
 9. Način provedbe mjere utvrđivanja i provjere identiteta stvarnog vlasnika
 10. Dubinska analiza stranke uz pomoć treće osobe
 11. Politički izložene osobe
 12. Obveza i rokovi obavještavanja o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
 13. Obveza i rokovi obavještavanja o gotovinskim transakcijama
 14. Otkrivanje podataka primateljima unutar grupe
 15. Rokovi čuvanja podataka od strane obveznika
 16. Detaljnije propisivanje mjera koje mogu poduzeti nadzorna tijela
 17. Propisivanje osnove za suradnju nadzornih tijela s tijelima država članica i nadležnim nadzornim tijelima trećih država
 18. Novčane kazne
Hashtags:
#DubinskaAnaliza, #PoslovniOdnosi, #ProfesionalneDjelatnosti, #SprječavanjePranjaNovca, #ZakonOSprječavanjuPranjaNovca