Sastavljanje prijave dodatnog poreza na dobitak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Sastavljanje prijave dodatnog poreza na dobitak
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Dodatni porez na dobitak utvrđuje se i plaća u uvjetima nepovoljnih gospodarskih okolnosti u Republici Hrvatskoj i odnosi se samo na porezno razdoblje 2022. godine, a za koje se obveza utvrđuje i dospijeva u 2023. godini. Prijavu dodatnog poreza na dobitak (Obrazac DPD) podnose svi obveznici poreza na dobitak i obveznici poreza po tonaži broda koji su u poreznom razdoblju (2022. godini) ostvarili ukupni prihod veći od 300.000.000,00 kuna. Obrazac DPD podnose i obveznici plaćanja solidarnog doprinosa, i to neovisno o visini ostvarenog prihoda u 2022. godini.

U ovom članku pišemo o obračunu dodatnog poreza na dobitak, sastavljanju Obrasca DPD te knjiženju dodatnog poreza na dobitak u poslovnim knjigama poduzetnika.

  1. Uvod
  2. Tko je obveznik dodatnog poreza na dobitak
  3. Osnovica dodatnog poreza na dobitak i postupak utvrđivanja oporezivog dobitka
  4. Tko je obveznik dodatnog poreza na dobitak nakon provedene statusne promjene i okončavanja poslovanja
  5. Tko je obveznik plaćanja solidarnog doprinosa
  6. Sastavljanje Obrasca DPD
  7. Knjiženje obveze za dodatni porez na dobitak
  8. Tko nije obveznik dodatnog poreza na dobitak
  9. Umjesto zaključka
Hashtags:
#DodatniPorezNaDobit, #Ekstraprofit, #PorezNaDobit