Što donose zadnje izmjene Zakona o trgovačkim društvima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Što donose zadnje izmjene Zakona o trgovačkim društvima
Stranica:
24.
Autor/i:
Autori: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Zadnjim izmjenama Zakona o trgovačkim društvima nastoji se osigurati provjera svih podataka danih u stadiju osnivanja trgovačkog društva te spriječiti osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela pranja novca i financiranja terorizma da djeluju kao, sažeto rečeno, ključne osobe društva.

Za aktualnu praksu ipak je važno istaknuti novost koju donose te izmjene Zakona, a to je da je ukinut rok za usklađenje temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala (jednostavnog) društava s ograničenom odgovornošću te rok za usklađenje visine uloga komanditora za komanditna društva. Detaljnije o tome pišemo u ovome članka.

  1. Uvod
  2. Izmjene koje se odnose na jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
  3. Izmjene koje se odnose na rokove usklađenja zbog uvođenja eura
Hashtags:
#ČlanoviUprave, #NadzorniOdbor, #OsnivanjeDruštva, #UsklađenjeTemeljnogKapitala, #ZTD