Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2022. godinu
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovom se članku obrazlaže zakonski okvir utvrđivanja i uporabe dobitka odnosno pokrića gubitka u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Pri tome su dana i objašnjenja u vezi s računovodstvenim praćenjem raspoređivanja dobitka i pokrića gubitka. U članku je obrazloženo i porezno motrište isplate ostvarenih dobitaka iz 2022. godine i prije. U Prilogu uz časopis RRiF, br. 1/23., može se pročitati sve o sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu (bilance, računa dobitka i gubitka i izvješća o ostalom sveobuhvatnom dobitku, izvješća o novčanom toku, izvješća o promjenama kapitala i bilješkama uz financijska izvješća) i podnošenju prijave poreza na dobitak (Obrazac PD) te ostalih izvješća za 2022. godinu.

 1. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u d.d.-u
 2. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u d.o.o.-u i j.d.o.o.-u
 3. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća u j.t.d.-u i k.d.-u
 4. Uporaba dobitka kod ustanova
 5. Uporaba dobitka kod zadruga
 6. Računovodstveno motrište uporabe dobitka
 7. Primjeri odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i uporabi dobitka ili pokriću gubitka
 8. Računovodstveno praćenje uporabe dobitka i pokrića gubitka
 9. Porezno motrište isplate udjela u dobitku (dividende)
 10. Isplate predujmova dobitka i dividendi
 11. Zaključak
Hashtags:
#GodišnjiObračun2022, #IsplataDobitka, #PokrićeGubitka, #RasporedDobiti, #UporabaDobiti