Prodaja proizvoda i otpis potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Prodaja proizvoda i otpis potraživanja
Stranica:
82.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s prodajom proizvoda koje je proizvela neprofitna organizacija i otpisom nenaplaćenih potraživanja. Prodavati se mogu proizvodi, ali mogu se i dijeliti članovima udruge pri čemu je svaku od navedenih aktivnosti potrebno sagledati s motrišta oporezivanja. Ako se otpiše potraživanje od fizičke osobe, ona je, u načelu, ostvarila primitak koji je oporeziv u sustavu oporezivanja dohotka.

  1. Prodaja proizvoda
  2. Usluga pružena članu neprofitne organizacije
Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #OtpisPotraživanja, #ProdajaProizvoda