Dodatan (dopunski) rad prema izmijenjenom Zakonu o radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Dodatan (dopunski) rad prema izmijenjenom Zakonu o radu
Stranica:
183.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Dodatan rad radnika, do sada u praksi poznat i pod nazivom dopunski rad, ugovara se na način, u razdoblju i pod uvjetima utvrđenim zakonom, uz ispunjavanje propisanih pretpostavaka. O svemu detaljnije s osvrtom na aktualna pitanja takva rada u svjetlu novih izmjena Zakona o radu, pišemo u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Zakonski temelj i pojam dodatnog rada
  3. Subjekti dodatnog rada
  4. Zabrane i ograničenja kod dodatnog rada
  5. Ugovor o dodatnom radu
  6. Maksimalno trajanje dodatnog rada
  7. Prekovremeni rad u slučaju dodatnog rada
  8. Uvjeti rada radnika koji rade u dodatnom radu
  9. Prijava dodatnog rada na zavod
Hashtags:
#DodatanRad, #DopunskiPoslodavac, #DopunskiRad