Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2023
Članak:
Gospodarska kretanja u zemljama EU-a, europodručja i Hrvatske
Stranica:
216.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:
  1. Pregled kretanja
  2. Stopa inflacije u zemljama EA – europodručja i Hrvatskoj u siječnju 2023. godine
  3. Cijene proizvođača industrije RH i EU-a
  4. Građevinarstvo RH i EU-a
  5. Vanjskotrgovinska razmjena Hrvatske
  6. Turizam
  7. Trgovina na malo RH i EU-a
  8. Prosječne mjesečne neto i bruto-PLAĆE zaposlenih u Hrvatskoj
  9. Zaposlenost i nezaposlenost u Hrvatskoj i zemljama EU-a
Hashtags:
#GospodarskaKretanja