Javni bilježnici i zemljišnoknjižni postupci

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Javni bilježnici i zemljišnoknjižni postupci
Stranica:
12.
Autor/i:
Autori: Hana HOBLAJ , mag. iur.
Viktorija NIKOLIĆ , mag. iur.
Mira GRBAC , mag. iur. i univ. spec. polit.
Sažetak:

Zadnja novela Zakona o zemljišnim knjigama od značajnog je utjecaja na djelokrug rada javnih bilježnika jer se njome uvode nove izvanparnične sudski povjerene nadležnosti. Osim toga, tom se novelom elektronički postupci upisa u zemljišne knjige propisuju kao isključivi. U skladu sa navedenim, treba istaknuti kako su se javni bilježnici u zemljišnoknjižnim postupcima pokazali kao vrlo učinkovito, ekonomično, profesionalno i pravozaštitno provedbeno tijelo. Međutim, ni tom zadnjom novelom nije normativno uvedena javna isprava kao pretpostavka upisa u zemljišnim knjigama te je i dalje dovoljno da se samo ovjeri potpis prenositelja knjižnog prava. Navedena okolnost dovodi do narušavanja pravne sigurnosti sustava zemljišnih knjiga. Poimajući oblik isprave kao pretpostavku pravne sigurnosti, smatramo kako je samo javna isprava i perfekcija pravnog posla temeljenog na takvoj vrsti isprave podoban pravni temelj za stjecanje, prestanak, ograničenje i promjenu knjižnih prava.

  1. Uvod
  2. Izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka
  3. Javni bilježnik i podnošenje elektroničkih zemljišnoknjižnih prijedloga
  4. Javni bilježnik kao povjerenik suda – osnivanje i obnova zemljišne knjige
  5. Prijedlozi za poboljšanje sustava ZZK
  6. Zaključak
Hashtags:
#JavniBilježnici, #UpisUZemljišneKnjige, #ZemljišneKnjige