Porezno motrište carinskog postupka 42 u RH i u drugim zemljama članicama EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Porezno motrište carinskog postupka 42 u RH i u drugim zemljama članicama EU-a
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže porezno motrište carinskog postupka 42 koji se provodi u RH i u drugim zemljama članicama EU-a. Pri primjeni carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU-a, hrvatski porezni obveznici se u nekim zemljama trebaju registrirati za potrebe PDV-a, a u nekim zemljama za primjenu tog postupka mogu imenovati poreznog zastupnika bez registracije za potrebe PDV-a. Takvo postupanje dopušteno je, primjerice, u Sloveniji, Nizozemskoj, Njemačkoj i drugdje, ali je uvijek prvo važno informirati se o tome kod poreznih vlasti zemlje članice u kojoj se obavlja uvoz.

  1. Uvod
  2. Primjena carinskog postupka 42 u RH
  3. Primjena carinskog postupka 42 u drugim zemljama članicama EU-a
  4. Zaključak
Hashtags:
#CarinskiPostupak, #PDV, #Postupak42