Pismene forme i iskazi stranaka i svjedoka kao dokaz u parnici

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Pismene forme i iskazi stranaka i svjedoka kao dokaz u parnici
Stranica:
45.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Postupnim izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku načelo pismenosti, pismene forme te pismeni dokazi postali su (barem na normativnoj razini) dominanta metoda postupanja odnosno vrsta dokaza u određenim posebnim parničnim procedurama. Riječ je, u prvom redu, o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2019. godine kojim su propisani pismeni dokazi te iskazi stranaka i svjedoka u postupku pred trgovačkim sudovima. Tomu treba pridodati izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku iz 2022. godine te postavljanje postupka u sporovima male vrijednosti kao (u načelu) pismenog postupka. U ovom članku analiziraju se određena implementacijsko-praktična pitanja navedenih novina posebnih parničnih procedura.

  1. Uvodne napomene
  2. Pismeni dokazi i iskazi u postupku pred trgovačkim sudovima
  3. Postupak u sporovima male vrijednosti kao pismeni postupak
  4. Zaključne napomene
Hashtags:
#DostavaPismena, #IskaziSvjedoka, #ParničniPostupak, #ZakonOParničnomPostupku