Uspostava jedinstvenog sustava plaća u javnoj upravi

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Uspostava jedinstvenog sustava plaća u javnoj upravi
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

U ovom se članku daje osvrt na plaće u javnoj upravi, koji obuhvaća državnu službu, javnu službu, lokalnu službu i područnu (regionalnu) službu. Ta se tema razmatra u kontekstu namjere da se plaće u cjelokupnoj javnoj upravi urede jednim i jedinstvenim propisom. Kako to u RH nije postignuto unatoč najavama, a izvjesno je i da neće biti postignuto u nekom bližemu nadolazećemu razdoblju, autor daje pregled njihova uređenja i čitave problematike.

  1. Uvod
  2. Zahtjev lokalne samouprave za samostalnošću u politici plaća
  3. Načela za uspostavu kvalitetnog sustava plaća javnih službenika
  4. Pokušaji uvođenja načela „jednaka plaća za jednaki rad u javnom sektoru“
  5. O Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) iz 2010. godine
  6. Izazovi izrade cjelovitog zakona o plaćama u javnoj upravi
  7. Zaključak
Hashtags:
#DržavniSlužbeniciINamještenici, #JavnaUprava, #LokalniSlužbenici, #Plaća, #UtvrđivanjePlaće