Pitanja i odgovori

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Pitanja i odgovori
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
  • Tromjesečni obveznik PDV-a
  • Porez po odbitku na licencije za softver i povezane usluge
  • Oporezivanje usluge organizacije gradilišta
  • Evidentiranje povećanja temeljnog kapitala u poslovnim knjigama
  • Prefakturiranje režijskih troškova za koje je smanjena cijena na temelju Uredbe Vlade RH
  • Godišnji odmor nakon korištenja roditeljskog dopusta
  • Prestanak društva s ograničenom odgovornošću smrću člana društva (udjeličara)
  • Sporazumni prestanak ugovora o radu i privremena nesposobnost za rad
Hashtags: