Isplata neoporezive otpremnine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2023
Članak:
Isplata neoporezive otpremnine
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Ugovor o radu može otkazati poslodavac, a može ga otkazati i radnik. Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu te je u određenim slučajevima radnicima zajamčeno pravo na otpremninu samo kada poslodavac otkazuje ugovor o radu. No, pravo se može utvrditi i ostalim aktima koji uređuju prava radnika, a tada se pravo na otpremninu može utvrditi i kada radnik otkazuje poslodavcu ugovor o radu. Je li riječ o otpremnini koju treba oporezivati ili se svota predviđena za isplatu može isplatiti bez obračuna poreza na dohodak i prireza, određuju Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak. U ovom se članku piše o kojim slučajevima prilikom raskida ugovora o radu radnik ima pravo na otpremninu te kada je riječ o oporezivoj svoti, a kada o neoporezivoj.

  1. Isplata neoporezive otpremnine
  2. Isplata neoporezive otpremnine u slučaju poslovno i osobno uvjetovanog otkaza ugovora o radu
  3. Isplatna lista koju poslodavac treba dati radniku u slučaju (ne)isplaćene otpremnine
Hashtags:
#IsplataNeoporeziveOtpremnine, #Otpremnine