Oporezivanje iznajmljivača – građana RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2023
Članak:
Oporezivanje iznajmljivača – građana RH
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Građani – „iznajmljivači“ RH za pružanje usluga smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor ili kampovima najčešće nisu obveznici PDV-a te tada mogu plaćati porez na dohodak paušalno. I u 2023. godini za paušalno plaćanje poreza na dohodak ove skupine poreznih obveznika primjenjuju se Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu. Koliku će svotu poreza plaćati iznajmljivači, ovisi o odluci koju je donijelo predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave, ali u 2023. godini u eurima. Napominjemo da smo o građanima iznajmljivačima iz EU-a pisali u časopisu RRiF, br. 6/22., str. 86., a o načinu pružanja usluga stranaca iz trećih zemalja u RRiF-u, br. 7/22., str. 94.

O poreznim obvezama iznajmljivača – građana RH koji porez plaćaju paušalno može se pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Uvjeti i način oporezivanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači
  3. Paušalno plaćanje poreza na dohodak iznajmljivača – građana RH
  4. Način pružanja usluge smještaja iznajmljivača – građana RH
  5. Plaćanje turističke pristojbe
  6. Plaćanje članarine turističkim zajednicama
Hashtags:
#EvidencijaOPrometu, #Iznajmljivači, #PaušalnoOporezivanje, #Računi, #RegistracijaZaPotrebePDV