Postupak nabave roba, usluga i radova u obnovi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2023
Članak:
Postupak nabave roba, usluga i radova u obnovi
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Na temelju posebnog zakona kojim se uređuje obnova nakon potresa u određenim područjima Republike Hrvatske donesen je poseban propis kojim se uređuje provedba postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove. Riječ je o novom pravilniku koji u pretežitom dijelu pridržava pravila iz sustava javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi, ali u određenim se postupanjima razlikuje od tog sustava.

U ovom članku se sažeto objašnjavaju odredbe tog pravilnika i posebno se naglašavaju razlike u odnosu na „redovan“ sustav javne nabave.

 1. Uvod
 2. Predmet pravilnika, naručitelji i načela
 3. Sukob interesa
 4. Predmet nabave, plan nabave i registar ugovora
 5. Postupak nabave procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 € odnosno manje od 66.360,00 €
 6. Postupak nabave procijenjene vrijednosti od 26.540,00 € odnosno od 66.360,00 € do europskih pragova
 7. Okvirni sporazum
 8. Elektronička dražba
 9. Postupak pregleda ponuda
 10. Postupanje u postupcima nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH
 11. Jamstva
 12. Uvjeti sposobnosti
 13. Isključenje ponuditelja iz postupka nabave
 14. Podugovaranje
 15. Izmjena ugovora o nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja
 16. Pravna zaštita
Hashtags:
#JavnaNabava