Prijepori u radu lokalnoga predstavničkog tijela

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2023
Članak:
Prijepori u radu lokalnoga predstavničkog tijela
Stranica:
29.
Autor/i:
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Sažetak:

Posebnim je zakonom uređena lokalna samouprava u koji su ugrađene odredbe o njihovu djelokrugu i djelokrugu njihovih tijela. Jedno od tih tijela je i predstavnički tijelo (vijeće, skupština) koje je ovlašteno donositi opće akte iz svog djelokruga. U vezi s tim aktima javljaju se prijepori oko toga kada stupaju na snagu, oko valjanih pravnih osnova za njihovo donošenje, njihovih tumačenja, potpisivanja te zakonitosti. Uz prijepore koji se javljaju u vezi s općim aktima, koji su predmet ovog članka, predmet ovog članka je i nekoliko prijepora povezanih s radom predstavničkih tijela.

  1. Uvod
  2. Pitanje stupanja na snagu općeg akta
  3. Pitanje valjanje pravne osnove za donošenje općeg akta
  4. Pitanje vjerodostojnog tumačenja općeg akta
  5. Pitanje potpisivanja općih akata
  6. Pitanje nadzora zakonitosti općih akata
  7. Pitanje sazivanja sjednice predstavničkog tijela od strane potpredsjednika
  8. Pitanje obveze postupanja predsjednika predstavničkog tijela po zahtjevu najmanje trećine vijećnika
  9. Pitanje održavanje sjednice elektroničkim putem u redovnim okolnostima
  10. Pitanje javnosti rada predstavničkog tijela
Hashtags:
#LokalnaSamouprava